Zoznam stupňov technickej vyspelosti DAN

Bratislavská únia karate

Logo BUK
8. DAN
Ing. Ján Longa /Rapid Bratislava/
7. DAN
Miroslav Ďuďák /Karate klub Ekonóm Trenčín/
6. DAN
Vojtech Jankó /Športový klub Japoka Bratislava/
Ján Požgay /Karate klub OSA Bratislava/
5. DAN
Ing. Vojtech Polúch /Karate klub ZANSHIN Cífer/
Trung Do Hong /Karate klub Shisei Trnava/
4. DAN
Adam Kováčik /Karate klub KHAN Častá/
Roman Rebro /Karate klub KHAN Častá/
Jozef Rybárik /Karate klub KHAN Častá/
Marek Rybárik /Karate klub KHAN Častá/
Katarína Longová /Rapid Bratislava/
Eva Tulejová /Rapid Bratislava/
Vladislav Polgár /Rapid Bratislava/
PaedDr. Lenka Beňová /Športový klub Real team Trenčín/
Ing. Jaroslava Malchová /Tomashiro Nitra/
Peter Macinský /KK Medveď Modra/
3. DAN
Andrej Rebro /Karate klub KHAN Častá/
Mikuláš Ďurta /Karate klub KHAN Častá/
Pavol Tuleja /Rapid Bratislava/
Peter Tuleja /Rapid Bratislava/
Dušan Hajmach /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Milica Ilčíková /Karate klub Ekonóm Trenčín/
JUDr. František Farkaš /Karate klub OSA Bratislava/
Attila Horváth /ŠBU Šamorín/
Milan Užovič /individuálny člen BÚK/
Peter Varga /ŠBU Orechová Potôň/
Filip Steinhubel /Karate tím NALÍ Budmerice/
Miroslav Urge /Karate tím NALÍ Budmerice/
Ladislav Varga /Budokan Samaria/
2. DAN
Alena Hajmachová /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Jozef Grejták /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/
Radoslav Jarábek /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/
Ján Plachký /Športový klub Real team Trenčín/
Viliam Bodnár /Karate klub OSA Bratislava/
Juraj Jančula /Karate klub OSA Bratislava/
Marek Guldan /Rapid Bratislava/
Peter Černiansky /Rapid Bratislava/
Viliam Betecha /Rapid Bratislava/
Robert Virsik /Rapid Bratislava/
Marek Vďačný /Rapid Bratislava/
Marian Salák /Karate tím NALÍ Budmerice/
Ľubor Setnický /Karate tím NALÍ Budmerice/
Marek Študenc /Karate tím NALÍ Budmerice/
Erik Urge /Karate klub KHAN Častá/
Ľubomír Troppa /Karate klub KHAN Častá/
MUDr. Martina Nemcová /Karate klub KHAN Častá/
Adam Kovačik ml. /Karate klub KHAN Častá/
Anton Tesar /Karate klub KHAN Častá/
Ivan Zatlukal /Karate klub KHAN Častá/
Miroslav Pálka /Karate klub KHAN Častá/
Andrea Halmová /Tomashiro Nitra/
Roman Ando /Športový klub Real team Trenčín/
Ivan Kostelný /Športový klub Real team Trenčín/
Martin Mrázik /Športový klub Real team Trenčín/
Aleš Gruber /Budokan Samaria/
Mário Tkacs
Norbert Ambruš
Martin Murcko
Ľubomír Majstrák
1. DAN
Alexandra Pečimonová /Rapid Bratislava/
Simona Mátyásová /Rapid Bratislava/
Lucia Forrová /Rapid Bratislava/
Terézia Valentovičová /Rapid Bratislava/
Daniel Havlíček /Rapid Bratislava/
Martina Suchá /Rapid Bratislava/
Igor Šenkarčin /Rapid Bratislava/
Matúš Lieskovský /Rapid Bratislava/
Roman Kovaľ /Rapid Bratislava/
Pavel Šutiak /Rapid Bratislava/
Tomáš Šály /Rapid Bratislava/
Marek Marušinec /Rapid Bratislava/
Zuzana Kubalová /Rapid Bratislava/
Marián Nizner /Rapid Bratislava/
Samuel Lukáč /Rapid Bratislava/
Daniel Kresánek /Rapid Bratislava/
Lenka Kresáneková /Rapid Bratislava/
Peter Bureš /Rapid Bratislava/
Viliam Nadraský /Rapid Bratislava/
Jelena Smižanská /Rapid Bratislava/
Dorota Šiagiová /Rapid Bratislava/
Erika Hajzoková /Rapid Bratislava/
Stanislav Jurík /Rapid Bratislava/
Branislav Lukačovič /Rapid Bratislava/
Tibor Manas /Rapid Bratislava/
Marián Bolla /Rapid Bratislava/
Sabina Miezgová /Rapid Bratislava/
Martin Bednárik /Rapid Bratislava/
Martin Slanina /Rapid Bratislava/
Natália Vargová /Rapid Bratislava/
Zita Bakayová /Rapid Bratislava/
Oliver Dinka /Rapid Bratislava/
František Pernecký /Karate tím NALÍ Budmerice/
Gabika Setnická /Karate tím NALÍ Budmerice/
Dagmara Kubinská /Karate klub Ekonóm Trenčín/
Peter Vavrík /Karate klub Ekonóm Trenčín/
Peter Nosál /Karate klub Ekonóm Trenčín/
Pavol Prna /Karate klub Ekonóm Trenčín/
Jakub Baláž /Športový klub Japoka Bratislava/
Adrián Šajánek /Športový klub Japoka Bratislava/
Vojtech Novosad /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/
Alžbeta Grejtáková /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/
Peter Kumičík /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Marek Kulík /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Marek Čurgali /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Viliam Križan /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Štefan Vazovan /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Zdeněk Mikulec /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Miroslav Mego /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Martin Floriš /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Brian Males /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Martin Hriz /Karate klub Laugaricio Trenčín/
Gabriela Holíčková /Športový klub Real team Trenčín/
Simona Prpičová /Športový klub Real team Trenčín/
Klaudia Mičková /Športový klub Real team Trenčín/
Simona Lorencová /Športový klub Real team Trenčín/
Ivan Kostelný /Športový klub Real team Trenčín/
Nina Kňazovčíková /Športový klub Real team Trenčín/
Vladimír Juríček /Športový klub Real team Trenčín/
Róbert Páleš /Športový klub Real team Trenčín/
Nina Kvasnicová /Tornado Nitra/
Miroslava Jánošová /Karate klub OSA Bratislava/
Terézia Vajglová /Karate klub OSA Bratislava/

Aktualizované 4. augusta 2020