Bratislavská Únia Karate

Ďakujeme za podporu
Bratislavskému samosprávnemu kraju

WKF e-turnaje

Fotogaléria

Karate e-turnaje sa celosvetovo uskutočňujú prostredníctvom portálu www.sportdata.org, kde si môžu pretekári imaginárne zasúťažiť s pretekármi z celého sveta. Rozhodcovia rozhodujú podľa pravidiel WKF. Športový klub Real team Trenčín sa na záver roka 2020 zúčastnil niekoľkých turnajov.

WKF e-turnaje WKF e-turnaje WKF e-turnaje WKF e-turnaje WKF e-turnaje WKF e-turnaje WKF e-turnaje

Späť na hlavnú stránku BÚK